Welkom bij de huisartsen-groepspraktijk Huis van Emma.

Wij vragen u een mondmasker te dragen wanneer u naar de praktijk komt, uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen, en pas te komen op het afgesproken uur, dus niet te vroeg. Meer info over het coronavirus op www.info-coronavirus.be/nl of bel naar de overheidsdienst 0800/14689.

De belmomenten in de voormiddag worden vanaf nu verplaatst naar 12u00

Wanneer u last heeft van verkoudheidssymptomen, keelpijn, hoest, koorts, kortademigheid, waterige diarree, verlies van reuk of smaak, vragen wij u om telefonisch een afspraak te maken en niet online.

Gelieve voor griepvaccinatie telefonisch een afspraak te maken tussen 8u. en 12u.

Maak online afspraak

Telefonische afspraken worden bij voorkeur gemaakt in de voormiddag via 03/ 500 08 78.

U kan ons bereiken van 07u30 tot 19u00, daarna neemt de huisarts van wacht de permanentie waar.

Wil je ons graag persoonlijk spreken? Klik dan hier voor onze belmomenten.

Vanaf 1  februari 2021 kan u voor dringende medische problemen in het weekend (van vrijdag 19u tot maandag 8u) terecht bij de huisartsenwachtpost aan het Sint-Jozef ziekenhuis in Malle 0900/100 05 http://www.wachtpostvoorkempen.be/

U kan een afspraak maken bij vroedvrouw/ verpleegkundige Isabelle Brosens op het nummer 0478578571 en bij de diëtisten van Weet en Eet via de link.

We willen iedereen de correcte medische zorg bieden. Bovendien willen we het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk laten verlopen, zodat de wachttijden voor iedereen zo minimaal mogelijk zijn.

Daarom zouden wij willen vragen:

Kom tijdig op uw afspraak.

Gelieve meerdere afspraken te maken wanneer u met meer dan één persoon komt.

Indien u consulteert voor iets dat vermoedelijk iets meer tijd nodig heeft, zoals bv een ECG, een verzekeringsonderzoek… gelieve dan steeds telefonisch een afspraak te maken bij onze praktijkassistente tussen 8u00 en 12u00 op het nummer 03/500 08 78.

Wanneer u verhinderd bent, en u uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij om tijdig telefonisch te verwittigen, minimum 4u op voorhand, zodat andere patiënten nog de kans krijgen om een afspraak te maken.

Wanneer u niet komt opdagen en u niets laten weten heeft zien wij ons genoodzaakt om een administratieve vergoeding per gemiste consultatie aan te rekenen. Deze boete dient bij het eerstvolgend bezoek bij uw arts betaald te worden en wordt geschonken aan een goed doel.

DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP
112
HUISARTS VAN WACHT
Oelegem, Schilde, Wijnegem,
’s Gravenwezel
0900 100 05
Schoten, Sint-Job, Merksem,
Malle, Zoersel
0900 105 12
APOTHEKER VAN WACHT
www.apotheek.be
0903 990 00
TANDARTS VAN WACHT
0903 399 69