Welkom bij de huisartsen-groepspraktijk Huis van Emma.

Wij nemen enkel nog nieuwe patiënten aan die geen huisarts hebben hier in de regio en die binnen een bepaald gebied wonen. Voor een eerste afspraak vragen wij dan ook om telefonisch contact op te nemen tussen 8u en 12u.

Wanneer u een dringende afspraak nodig heeft, en u vindt geen beschikbare afspraak online, kan u altijd telefonisch contact opnemen op het nummer 03/500.08.78

Vakantie: Dr Heyrman van 2/4/2024 t.e.m. 5/4/2024. Van 1/7/2024 t.e.m. 5/7/2024 en van 12/8/2024 t.e.m. 23/8/2024.

Dr Ann Verhoeven van 3/4/2024 t.e.m. 8/4/2024,  21/5/2024 27/5/2024 en 28/5/2024 en van 15/7/2024 t.e.m. 19/07/2024.

Dr Elke Leuridan van 6/5/2024 t.e.m. 8/5/2024. Van 21/5/2024 t.e.m. 24/5/2024 en van 8/7/2024 t.e.m. 12/7/2024.

De praktijk zal gesloten zijn  op woensdag 1/5/2024 (Dag van de arbeid), op donderdag 9 en vrijdag 10/5/2024 (O.LH.-Hemelvaart) op maandag 20/5/2024 Pinkstermaandag) en op donderdag 15 en vrijdag 16/8/2024 (O.L.V-Hemelvaart). Op deze dagen kan u terrecht op de huisartsen wachtpost op het nummer 0900/10 512

Maak online afspraak

Telefonische afspraken worden bij voorkeur gemaakt in de voormiddag via 03/ 500 08 78.

Wil je ons graag persoonlijk spreken? Klik dan hier voor onze belmomenten. In de vakantieperiode vallen de belmomenten van de arts die met vakantie is weg. U kan dan terecht tijdens de belmomenten van de collega’s.

We willen iedereen de correcte medische zorg bieden. Bovendien willen we het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk laten verlopen, zodat de wachttijden voor iedereen zo minimaal mogelijk zijn.

Daarom zouden wij willen vragen:

Kom tijdig op uw afspraak.

Gelieve meerdere afspraken te maken wanneer u met meer dan één persoon komt.

Indien u consulteert voor iets dat vermoedelijk iets meer tijd nodig heeft, zoals bv een ECG, een verzekeringsonderzoek… gelieve dan steeds telefonisch een afspraak te maken bij onze praktijkassistente tussen 8u00 en 12u00 op het nummer 03/500 08 78.

Wanneer u verhinderd bent, en u uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij om tijdig telefonisch te verwittigen, minimum 4u op voorhand, zodat andere patiënten nog de kans krijgen om een afspraak te maken.

DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP
112
HUISARTS VAN WACHT
Schilde, Wijnegem,
’s Gravenwezel
Schoten, Sint-Job, Merksem,
Malle, Zoersel
0900 105 12
APOTHEKER VAN WACHT
www.apotheek.be
0903 990 00
TANDARTS VAN WACHT
0903 399 69